Конкурси


Всеукраїнський дитячий літературний конкурс «Творчі канікули-2022»


Положення
про Всеукраїнський дитячий літературний конкурс «Творчі канікули»

1.Загальні положення


1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського дитячого

літературного конкурсу «Творчі канікули-2022» (далі — Конкурс).

1.2. Організаторами Конкурсу є: Національна секція Міжнародної ради з
дитячої книги (UA IBBY), Національна спілка письменників України,
Українська асоціація працівників бібліотек для дітей, Фонд Миколи Томенка
«Рідна країна», Національна бібліотека України для дітей. Організаційно-
методичне забезпечення Конкурсу здійснює Національна бібліотека України
для дітей.

1.3. Конкурсом передбачається залучення до організації та проведення нових партнерів, підтримка яких сприятиме виконанню мети Конкурсу.

1.4. Інформація про проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційному
веб-сайті Національної бібліотеки України для дітей, сайтах обласних
бібліотек для дітей та Центральної бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка для дітей
м. Києва, а також у засобах масової інформації.

1.5. Конкурс проводиться в електронному форматі.

1.6. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист
персональних даних» від 1 червня 2010 р. No 2297-VI.

1.7. Для організації та проведення Конкурсу затверджується склад головного та обласного журі.

1.8. За результатами проведення Конкурсу буде видано збірку кращих
дитячих творів.

2. Мета і завдання

2.1. Мета Конкурсу — сприяння формуванню у дітей та підлітків
патріотичних почуттів — любові до рідної природи, краю, Батьківщини;
прищеплення любові до рідної мови; розвиток естетичної свідомості,
здатності до творчої самореалізації, створення умов для реалізації творчих
здібностей та талантів дітей.

2.2. Завдання Конкурсу — самоідентифікація дитини як невід’ємної частини
українського суспільства; розвиток інтелектуального потенціалу України;
пошук дієвих та гармонійних форм національно-патріотичного виховання;
збереження культурної спадщини України, залучення широкого загалу дітей
та підлітків до активної участі в культурному житті країни; підвищення
культурного рівня дітей.

3.Умови Конкурсу

3.1. У Конкурсі беруть участь діти з усіх областей України у 2-х вікових
категоріях:

читачі-учні (вихованці) 11-13 років;

читачі-учні (вихованці) 14-18 років.

3.2. Конкурс проводиться у 7 номінаціях:

o «Знайомтеся — це ми!»


o «Моя Україна: з вірою у Перемогу»


o «Природа — джерело натхнення та краси»


o «І в кожному із нас уже живе філософ!»


o «Моя майбутня професія»


o «Безмежний світ моєї уяви»


o «Далі буде? Ні, «далі» — вже є!»

3.3. Конкурс проводиться з 1 червня по 15 листопада 2022 року у два тури:
перший – з 1 червня по 15 вересня на обласному рівні;

другий, підсумковий – з 15 вересня по 15 листопада в місті Києві.

3.4. Учасники Конкурсу кожної вікової категорії готують прозовий або
поетичний твір, який за темою відповідає певній номінації.

3.5. Творчі роботи надсилаються в електронному вигляді на електронну
адресу, зазначену на сайті обласної бібліотеки для дітей.

Важливо!!!
Для участі в обласному турі просимо надсилати роботи до 31 серпня 2022 року на електронну адресу Волинської обласної бібліотеки для дітей vol.odb2020@gmail.com

Вимоги до роботи:

обсяг не більше 8 сторінок у форматі Microsoft Word або RTF, шрифт – Times New Roman (12 розмір), 1,5 міжрядковий інтервал, усі поля – 1,5 см, сторінки формату А4, без ілюстрацій та додаткового оформлення.
Обласні оргкомітети до 15 вересня 2022 року надсилають на електронну
адресу Національної бібліотеки України для дітей nbudd@ukr.net на розгляд
Головного журі до 14 робіт від кожної області (за наявності по 1 роботі у
кожній номінації для кожної вікової категорії).
3.6. Учасники-автори зазначають свої дані (ПІБ, вік, домашню адресу,
контактний телефон) на останній сторінці конкурсної роботи (документ у
формат Microsoft Word або RTF) та додатковим вкладенням (окремим
файлом у форматі JPG) прикріплюють своє портретне фото.
3.7. На Конкурс приймаються тільки індивідуальні роботи.
3.8. До участі у Конкурсі не допускаються роботи, які не відповідають
умовам, визначеними цим положенням.

4. Організаційний комітет і журі Конкурсу

4.1. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється Головний
організаційний комітет.

4.2. Для проведення першого туру Конкурсу в регіонах України створюються
місцеві організаційні комітети та обласні журі, склад яких затверджується
наказом директора обласної бібліотеки для дітей.

4.3. Для визначення переможців у другому турі головний організаційний
комітет визначає склад Головного журі, до якого входять представники
організаторів Конкурсу, дитячі письменники та поети (за згодою).

4.4. За підсумками роботи обласні журі та Головне журі складають
протоколи, які підписуються головою та секретарем журі Конкурсу.

5. Визначення та відзначення переможців Конкурсу

5.1. Головне журі Конкурсу визначає переможців у кожній віковій категорії для кожної номінації.

5.2. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами та подарунками.

5.3. Крім переможців Головне журі відбирає та рекомендує кращі роботи
учасників другого туру для подальшої публікації у збірнику


Всеукраїнський конкурс «Лідер читання» — 2022


Умови проведення

Всеукраїнського конкурсу

«Лідер читання» — 2022 у рамках відзначення

300-річчя від дня народження

Григорія Сковороди


         І. Загальні положення

 1.1. Конкурс проходить у рамках реалізації Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України», спрямованих на консолідацію суспільства; дотримання європейських цінностей, інтеграцію у європейське співтовариство та рівний доступ до інформації, знань і культурного надбання. Цьогорічний конкурс присвячений відзначенню300-річчя від дня народження Григорія Сковороди.

              1.2. Проводиться спеціалізованими бібліотеками України для дітей з ініціативи Національної бібліотеки України для дітей (далі — НБУ для дітей), за сприяння Національної секції Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги IBBY, Української асоціації працівників бібліотек для дітей.

              1.3. Основною метою Конкурсу є розвиток інтелектуального потенціалу дітей України; підвищення ролі книги серед дітей; заохочення дітей та підлітків до систематичного читання; популяризації та підтримки дитячого читання; стимулювання юних до змістовного дозвілля; підвищення міжнародного авторитету України.

              1.4. Завданням Конкурсу є залучення широкого загалу дітей до активної участі у культурному житті країни; виховання поваги до кращих надбань української та світової літератури; розвиток зацікавленості дітей у читанні завдяки «відкриттю» ними книги як результату плідної праці багатьох людей та неповторного засобу самовираження, а також спонукання дитячих бібліотек до розробки та впровадження власних заходів із популяризації дитячого читання та залучення до участі у них користувачів.

              1.5. Інформація про проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті Національної бібліотеки України для дітей, соціальних мережах та засобах масової інформації.

              1.6. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-VI.

ІІ. Участь у Конкурсі

              2.1. Учасниками Конкурсу «Лідер читання» можуть стати зареєстровані користувачі дитячої бібліотеки 5-9 класів, які читають книжки та є активними учасниками різноманітних заходів з підтримки та популяризації дитячих книг і читання, творчих зустрічей з авторами.

              2.2. Заходи з підтримки читання — це довгострокові комплекси заходів переважно під час шкільних канікул, які залучають дітей не лише до читання книжок, а й до творчості, критичного мислення, формування власної точки зору, вчать висловлювати свою думку. Обов’язковим елементом таких заходів має стати певна система рейтингів — оцінювання, яке допоможе визначити справжніх лідерів читання.

              2.3. До участі у Конкурсі долучаються бібліотеки для дітей, у яких систематично проводяться заходи з підтримки і популяризації читання.

2.4. Обласна бібліотека для дітей здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу в області. Вона розробляє Програму літніх читань, за якою працюють усі бібліотеки для дітей області.  

              2.5. У кожній області за результатами Конкурсу визначається один переможець, який бере участь в урочистостях з нагоди відзначення переможців.

ІІІ. Строки проведення Конкурсу

              3.1. Конкурс проводиться у два тури:

              — перший — на обласному рівніз 1 червня до 24 серпня;

              — другий, підсумковий — на всеукраїнському, у вересні.

ІV. Організаційний комітет Конкурсу

              4.1. Для організації проведення Конкурсу створюється Головний організаційний комітет (Додаток 1).

              4.2. Головний оргкомітет щороку готує аналітичну довідку та протокол щодо проведення І туру, узагальнює дані про переможців І туру та здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення ІІ туру.

V. Визначення та відзначення переможців Конкурсу

              5.1. Відзначення переможців Конкурсу заплановане на базі КЗ «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської обласної ради.

              5.2. Переможці Всеукраїнського конкурсу «Лідер читання» входять до складу національного дитячого журі міжнародної премії IBBY.

Важливо!!!

Згідно Умов Конкурсу взяти участь у ньому можуть усі зареєстровані користувачі бібліотек – учні 5-9 класів, які читають книжки та є активними учасниками програми літніх читань під назвою «Читаємо – Перемогу наближаємо!» та різноманітних заходів з підтримки та популяризації дитячих книг і читання протягом року.

Для участі в обласному етапі учасникам необхідно:

-представити відгук-рекомендацію на улюблену книгу, текстове повідомлення доповнити фото з улюбленою книгою.

-створити відеоролик, на якому представити одну з байок Григорія Сковороди. Допускається обробка відео, музичний супровід, фотоколаж тощо.

         Роботи учасників обласного туру висвітлюватимуться з 1 по 23 серпня 2022 року на сторінці соціальної мережі Facebook Волинська обласна бібліотека для дітей. Офіційна сторінка. Переможці обласного туру визначаються членами журі Конкурсу, а також за вищою сумарною кількістю реакцій глядачів (вподобайки, коментарі, поширення), які будуть підраховані за 24 год. з моменту завантаження робіт учасників.

Читачі, учні 5- 9 класів м. Володимира свої роботи приносьте до 28 липня у Володимир-Волинську міську бібліотеку для дітей.

_________________________________________________-------

Міжнародний конкурс дитячої листівки «Дітям світу – сонце й мир!»


Положення
про Міжнародний конкурс дитячої листівки

«Дітям світу – сонце й мир!»
до Всесвітнього дня дитини

 

І. Загальні положення

1.1. Основними завданнями Конкурсу є розширення знань про Всесвітній день дитини як день світового братерства і взаєморозуміння дітей; акцентування уваги на проблемах дитинства планети; мирне існування; право жити у безпечному світі; привернення уваги усього світу до війни в Україні, проблем забезпечення миру, безпеки й захисту дітей; благополуччя дітей в усьому світі; охорона дитинства в Україні та світі як стратегічний загальнонаціональний пріоритет; формування патріотичних почуттів.

1.2. Мета Конкурсу – актуалізація проблеми захисту дітей та розвиток середовища, дружнього по відношенню до дітей в усьому світі; сприяння формуванню основних цінностей: миру, свободи, рівності, верховенства права; підтримка творчих здібностей дітей.

1.3. Організатори конкурсу: Національна бібліотека України для дітей (далі – НБУ для дітей), Національна секція Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги IBBY (далі – IBBY UA), Українська асоціація працівників бібліотек для дітей (далі – Асоціація), Благодійна організація «Благодійний фонд розвитку Національної бібліотеки України для дітей», (далі – Фонд), Національна спілка художників України (далі – НСПХУ) та ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ».

1.4. Інформація про проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційних вебсайтах НБУ для дітей, партнерів та співорганізаторів, Міністерства культури та інформаційної політики України, на сайтах бібліотек для дітей-учасниць Конкурсу, а також в інших засобах масової інформації.

1.5. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VІ від 1 червня 2010 року.

ІІ. Умови Конкурсу

2.1. У Конкурсі беруть участь діти з України та інших країн світу.

2.2. Конкурс проводиться з 1 червня по 20 листопада (Всесвітній день дитини) 2022 року у три тури:
перший – з 1 червня до 30 вересня на місцевому рівні;
другий – з 1 жовтня по 15 жовтня на обласному та міжнародному рівні;
третій – з 16 жовтня по 20 листопада (підсумковий).

Важливо!!!

Для участі в міському турі просимо надсилати, або приносити роботи  до 27 вересня 2022 року за адресою Володимир-Волинської  міської бібліотеки для дітей вул. Генерала Шухевича,67, м. Володимир, 44700

2.3. На Конкурс приймаються виключно індивідуальні роботи.

2.4. Учасники Конкурсу готують малюнок-листівку, що відповідає темі Конкурсу, розмір виключно формату А-4, з використанням будь-яких матеріалів, паперу, тканин, за допомогою олівців, фарб чи фломастерів, будь-якою мистецькою технікою.

2.5. Учасники з України направляють свої листівки на поштову адресу обласної бібліотеки для дітей для визначення переможців обласного туру.

2.6. Листівки від зарубіжних учасників оцифровуються і направляютьсяна електронну пошту nbudd@ukr.net.

2.7. Листівки надсилаються із коротким повідомленням про автора: прізвище, ім’я у називному відмінку, його дата народження та клас, у якому навчається, домашня адреса, електронна пошта, мобільний телефон свій та одного з батьків із зазначенням його ім’я.

2.8. До участі у конкурсі не допускаються роботи, які не відповідають умовам, що визначені цим положенням.

ІІІ. Організаційний комітет і журі Конкурсу

3.1. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється головний Організаційний комітет.

3.2. Для проведення першого і другого турів створюються організаційні комітети та журі.

3.3. Для визначення переможців у третьому турі головний Організаційний комітет визначає склад почесного журі, до якого входять представники організаторів Конкурсу, художники-ілюстратори, мистецтвознавці (за згодою).

3.4. За підсумками роботи місцеві журі та почесне журі складають протоколи, які підписуються головою, секретарем та членами журі Конкурсу із зазначенням загальної кількості учасників та переможців.

ІV. Визначення та відзначення переможців Конкурсу

4.1. Місцеві журі Конкурсу підбивають підсумки та до 15 жовтня 2022 року визначають по три переможця у 3-х вікових категоріях:
— читачі-учні 1-4 кл.;
— читачі-учні 5-8 кл.;
— читачі-учні 9-11 кл.

4.2. Конкурсні роботи другого туру надсилаються разом із протоколами до головного Організаційного комітету (03190, м. Київ, вул. Януша Корчака, 60, Національна бібліотека України для дітей) із поміткою – Міжнародний конкурс дитячої листівки «Дітям світу – сонце й мир!» до Всесвітнього дня дитини не пізніше 20 жовтня 2022 року. Дата визначається за позначкою на поштовому штемпелі. Роботи, надіслані пізніше вказаної дати, не розглядаються.

4.3. Для переможців Конкурсу в кожній віковій категорії встановлюються І, ІІ, ІІІ місця.

4.4. Почесне журі оцінює листівки, що надійшли від місцевих журі, та до 20 листопада 2022 року визначає переможців.

4.5. Усі учасники, конкурсні роботи яких пройшли у третій підсумковий тур, отримають електронний сертифікат фіналіста Конкурсу.

4.6. Переможців Конкурсу буде оголошено 20 листопада у Всесвітній день дитини. Вони будуть відзначені дипломами та пам’ятними призами.

Зберігання та публікація робіт, надісланих на Конкурс
5.1. Листівки, надіслані на Конкурс, зберігаються в НБУ для дітей; за бажанням автора вони можуть бути повернуті власним коштом батьків.

5.2. Результати Конкурсу узагальнюються відповідним наказом почесного журі та оприлюднюються на офіційному сайті НБУ для дітей і у соціальних мережах.

5.3. За підсумками буде підготовлено АЛЬМАНАХ за результатами Міжнародного конкурсу дитячої листівки «Дітям світу – сонце й мир!» до Всесвітнього дня дитини, куди увійдуть 100 кращих робіт.

5.4. За результатами Конкурсу планується благодійний аукціон-продаж листівок. Придбати їх можна буде на сайті IBBY UA. Кошти від продажу листівок підуть на підтримку дітей, що постраждали від війни.

 _______________________________________________________________


Обласна літературна вікторина «Я чую голос рідного Полісся»

Немає коментарів:

Дописати коментар