Люби і знай свій рідний край
Книги про Володимир - Волинський


Тисячу років тобі, моє місто, скільки минуло подій...

Богуш І.М.Залишиться у вічності : Володимир Волинський : історія, яка завжди з нами ; Історики-краєзнавчі нариси / І.М Богуш. – Луцьк.: Надстиря, 2008. – 376 с.
У древнього і завжди молодого Володимира – Волинського – багата історія. Вона тісно пов’язана з далеко не простою долею України, її багатостраждального, мужнього й нескореного, працьовитого й талановитого народу, з його одвічною героїчною боротьбою за своє національно - державницьке утвердження й гідне місце на землі. В літописанні цієї боротьби є чимала яскравих сторінок багатьох поколінь звитяжців славного міста над Лугою, яке з оптимізмом і впевненістю в завтрашньому дні, з надією на краще майбутнє вступило в своє друге тисячоліття. Саме ці сторінки лягли в основу книги про стольний град давньої Волині.

Веремчук М.К..  Володимир-Волинський: історико-культурна спадщина міста / М.К. Веремчук. Луцьк : Надстир'я, 2010. - 196 с.
У книзі Миколи Веремчука розповідається практично про всі пам’яткиісторико- культурної спадщини одного з найкращих міст України – Володимира- Волинського. Книга передбачена для мешканців і гостей колишнього стольного града нашого краю,істориків, краєзнавців, археологів, працівників містобудування, культури, навчальних закладів, усіх тих, хто цікавиться його далеким і близьким минулим, дбає про примноження його духовних скарбів.

Веремчук  М.К. Володимир - Волинський: вулиці твого міста /  М.К. Веремчук. – Луцьк. : Надстир'я, 2010. - 280 с.
У цій книзі розповідається про вулиці більш ніж тисячолітнього Володимира – Волинського,про походження їх колишніх і теперішніх назв. Передбачена для жителів і гостей міста, туристів, істориків, краєзнавців, усіх тих, хто цікавиться минулим і сучасним древнього Володимира.


Володимир – Волинський : Фотоальбом/Авт. Фото:  В.В.Школьний , Н.В. Кузнєцова ; Авт. тексту Г.В. Симакович .-К.:Мистецтво,1988.- 32с.

Про унікальні історико - архітектурні пам’ятки минулих років, що збереглися до наших днів, розповідає пропоноване видання. Його фотоілюстрації засвідчать також, як виросло і впорядкувалося старовинне українське місто Володимир – Волинський, як натхненно працюють, як відпочивають його жителі.

Володимир - Волинський меморіальний комплекс / Автор тексту С. Потурай. - Львів : Каменяр, 1975. - 24 с. : іл.
Книга про "... простий, суворий памятник який споруджено на північно - західній околиці древнього Володимира - Волинського...Мати у вічній скорботі схилила голову над могоилами своїх синів. На сіромуц камені висічено : "Тут в 1941-1944 роках німецько - фашистськими  загарбниками замучено 56000 людей"


Ісаєвич Я.Д.Володимир - Волинський: Іст.-краєзнав. нарис / Я.Д. Ісаєвич, А.І. Мартинюк ; Худож. І.П.Плесканко. - Львів : Каменяр, 1988. - 70 с. :іл.

Книга знайомить з видатними памятками архітектури, образотворчого мистецтва, писемності древнього Володимира, які є гордістю вітчизняної культури, розповідає про корінні соціально - економічні перетворення, що відбулися в місті.


Історичні міста Волинського краю.Володимир - Волинський : Путівник / Авторсський колектив В. Стемковський, О. Черенюк, С. Федосєєва. - Володимир - Волинський : ЗАт "Друкарня", 2004. - 42 с. :іл
У виданні коротко і популярно описується історія середньовічного Володимира, бувшої столиці Галицько - Волинської держави.
Для краєзнавців, студентів,школярів.


Кучинко М.М. Історія міста Володимира - Волинського від найдавніших часів до середини ХХ ст. ( у світлі соцітопографії) / М.М. Кучинко, Г.В. Охріменко, В.В. Петрович. - Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2004. – 260с.

В книзі розглядається цілий комплекс питань, пов’язаних із заснуванням міста Володимира – Волинського, особливостями планування поселення, локалізацією його основних житлових, оборонних, культових, господарських та інших об’єктів, їх еволюційною зміною впродовж тривалого періоду від х до середини хх ст. Паралельно у взаємному зв’язку з міською природою та соціальною топографією розкриваються важливі сторінки політичної, економічної та культурної історії, демографічного розвитку, національних відносин, освітнього та мистецького життя міста. Відтворена авторами соціотопографія Володимира х – середини хх ст.. суттєво розширює пізнавальні можливості в дослідженні історії міста, яке впродовж багатьох століть відігравало важливу роль не тільки в житті Володимира, а й усієї України. Для науковців, вчителів, студентів, краєзнавців.

Кучинко М. Володимир середньовічний : Історико - краєзнавчі нариси / М. Кучинко. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. – 144 с.
       У книзі розглядається історія виникнення міста Володимира та його розвиток в період середньовіччя. На основі археологічних та писемних джерел автор характеризує основні галузі економіки, суспільних відносин, матеріальної та духовної культури володимирців.

  Для тих, хто цікавиться історією України, а також науковців, освітян, краєзнавців.

Минуле і сучасне Волині : Олександр Цинкаловський і край. Матеріали ІХ  наукової історико - краєзнавчої міжнародної конференції 20-23 січня  1998 р. / Відп. редактор Г.В. Бондаренко. - Луцьк : Надстиря, 1998. - 297 с. : іл.

  У науковому збірнику конференції, присвяченій 1010-й річниці Володимира - Волинського і 100-річчю від дня народження Олександра Цинкаловського, опубліковано матеріали і статті, що відбивають багатовікову історію, культуру і природу краю, історію міста ВІолодимира - Волинського, життєвий і творчий шлях українського історика, дослідника Волині О. Цинкаловського та інших відомих історичних осіб.

Минуле і сучасне Волині та Полісся: Олександр Цинкаловський і край. Матеріали ХХVІІ Міжнародної наукової історико - краєзнавчої конференції,присвяченої 1020 - ій річниці від першої писемної згадки про Володимир та 110 - річчю від дня народження О.Цинкаловського,м. Володимир - Волинський,22 лютого 2008 р. - Луцьк, 2008. - 377 с. : іл.
У науковому збірнику опубліковані доповіді та повідомлення науковців, краєзнавців, архівних, музейних та освітніх працівників України і Польщі з питань дослідження археології, історії, культури та історичних постатей  міста Володимир - Волинського та району. Висвітлюються загальні проблеми  волинезнавства та краєзнавчої освіти. Окремий розділ присвячено життєвому та науковому шляху відомого волинянина, українського і польського архіолога, історика Олександра Цинкаловського (1898 - 1983)

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Володимир - Волинський в історії Укераїни і Волині: Науковий збірник: Випуск 32. - Луцьк, 2009. - 318 с. : іл.
 У науковому збірнику опубліковані доповіді і повідомлення науковців, краєзнавців, архівних, музейних та освітніх працівників з питань дослідження археології, історії, культури та природи Володимира - Волинського та його окраїн. В окремому розділі висвітлюються загальні проблеми історичного краєзнавства та волинезнавства. 

Музиченко В. Володимир єврейський: Історія і трагедія єврейської громади м. Володимира – Волинського / В. Музиченко. – Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2011. – 256 с.


Книга розповідає про історію і трагічну загибель першої на Волині і однієї з найдревніших і найчисленніших в Україні – єврейської громади міста Володимира – Волинського. На основі великої кількості зібраних і досліджених матеріалів та ілюстрацій автор розповідає про особливості соціальних, економічних і культурних умов розвитку громади. В книзі зібранні свідчення очевидців найбільшої за всю історію трагедії – загибелі близько 22000 євреїв міста. Окремі розділи присвячені героям українцям – Праведникам народів світу, котрі рятували приречених на смерть євреїв, а також долі тих, хто був врятований і темі збереження в пам’яті про єврейську громаду міста.


Пісоцький А. Подорож стародавнім Володимиром: Путівник / А. Пісоцький. – Луцьк: Волинська книга, 2007. – 48 с.

Туристичний путівник знайомить з історією, культурою, архітектурою древнього Володимира, найвідомішими пам’ятками та заповідними куточками, музеями і закладами відпочинку, подає інформацію про туристичну інфраструктуру міста. Пропонується карта, з позначеними на ній об’єктами, які варто відвідати. Видання адресоване для гостей древнього міста, яке найбільше привертає увагу туристів як з усіх куточків України, так і з близького та далекого зарубіжжя.

 
Терський С. Княже місто Володимир: монографія / С. Терський. - Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. - 320 с.

У 1987–2001 рр. Волинська археологічна експедиція Львівського історичного музею під керівництвом С. Терського досліджувала археологічні пам’ятки Володимира – столиці древньої Волині. Вивчено культурний шар на території дитинця, Окольногогорода, середмістя, посадів. На підставі багатого фактологічного матеріалу вималювалася цілісна картина історії, зокрема, державного устрою, топографії середньовічного міста з його духовною та матеріальною культурами.Монографія не лише заповнює прогалину в регіональній історії, а й доповнює знання про минуле Східної Європи.Для істориків, археологів, краєзнавців.

Царук Я. В. Володимирщина у боротьбі за незалежність / Я. В. Царук. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. – 1024 с. Перед читачем цієї історико-документальної книги розгорнеться трагедія міст, містечок і сіл Володимир-Волинського району. Він "почує" голоси убитих, знищених фізично й морально, вивезених, засуджених, зраджених... і живих. Дізнається про долю окремої звичайної людини, пересічного українця, в якій, як у краплині води, - доля краю - Волині й країни - України.
Багаторічна сумлінна дослідницька праця Ярослава Царука - пам'ятник, пересторога й нагадування. Бо той, хто не знає (чи не хоче знати) гірких уроків минулого, не вартий ні сучасного, ні майбутнього.

Святині твої, Володимире.

Киба Я., Царук Я. Відбудова Кафедрального Собору Різдва Христового : Історико - документальний нарис реставрації Храму і відродження УПЦ КП на Володимирщині, 1991-2007 рр. / Я. Киба, Я. Царук. - Володимир - Волинський : ЗАТ "Друкарня",2008. - 206 с.: іл
Історико-документальний нарис відбудови Собору і відродження Українського Православ'я Київського Патріархату.
ВАидання присвячується благодійникам, учасникам самовідданої титанічної праці, ветеранам-відбудовникам Кафедрального Собору Різдва Христового і жіночого монастиря Св. Різдва Христового у м. Володимирі- Волинському.
Виклад матеріалу базується на повсякденних хронологічних замітках старост Собору та окремих парафіян, свідченнях безпосередніх учасників цих буремних років, архівних матеріалах та фотографіях далекого минулого і сьогодення.
Для шанувальників історії, краєзнавців і широкого загалу читачів.

Ричков П.А. Сакральне мистецтво Володимира - Волинського / П.А. Ричков, В.Д. Луц. - К.: Техніка, 2004. - 192 с. : іл. - (Національні святині України)

Книжку присвячено одному з найцікавіших регіонів західної України. Автори висвітлюють архітектурно-мистецьку еволюцію численних пам’яток від давньоруської доби до часів просвітництва – визначних монастирських ансамблів та православних і католицьких храмів.

Церкви стародавнього Володимира / Автори-упорядники Б. Янович і О.Петрунін. - Львів : Каменяр, 2012. - 126 с. : іл.
Ілюстрований нарис, підготовлений науковими працівниками Володимир - Волинського державного історичного музею, розповідає про сакральні пам'ятки стародавнього Володимира- Волинського - одного із найкрасивіших міст України. Її глибока історія, мистецька довершеність постійно ваблять численних туристів не тільки з України, а й з-за кордону.

Немає коментарів:

Дописати коментар