четвер, 4 червня 2020 р.

Віртуальна книжкова виставка « І тобі, і мені потрібна Земля».


Традиційно Україна, як і увесь світ, 5 червня відзначає Всесвітній день охорони навколишнього середовища.  
Рідна природа… Кожний із нас живе в неосяжному, чарівному  світі… Але не кожен здатен  бачити його красу, усвідомлювати себе його частинкою. Виховувати таку здатність можна тільки в безпосередньому спілкуванні з природою, і саме сучасне юне покоління повинно пам’ятати, що лише разом  можна зробити довкілля чистішим, адже наше майбутнє залежить саме від нас. Кожен для себе повинен знайти шляхи, для покращення навколишнього середовища. Можливо, хтось прибере сміття в своєму дворі, чи посадить дерево або квітку, а дехто просто не залишить слідів свого перебування на природі. Але разом ми зробимо світ кращим, і не забуватимемо про його охорону та збереження природних скарбів.
З нагоди відзначення Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища, працівники Володимир-Волинської міської бібліотеки для дітей підготувала віртуальну книжкову виставку « І тобі, і мені потрібна Земля». На виставці представлені книги які познайомлять юних читачів   з   літературою  про  екологічні  проблеми  в  світі і  про  вплив людини на навколишнє середовище.
Тож запрошуємо всіх до цікавого та змістовного перегляду і пам'ятаймо, що саме від нас залежить наше майбутнє.

  Гамуля, Юрій Гарійович. Рослини України [Текст] / Ю. Г. Гамуля ; за ред. канд. біол. наук О. М. Утєвської. - Харків : Pelican, 2012. - 208 с. : іл. - ( Серія «Україна. Учора, сьогодні, завтра»)
Книга являє собою багато ілюстроване науково-популярне видання про флору України. У ній описані 363 види рослин, які ростуть на території України.
  Герасимчук А. А. Основи екології [Текст]  : Опор. курс лекцій: Навч. посіб. / А. А. Герасимчук, Ю. І. Палеха; Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу. - К., 1999. - 68 c.
Розглянуто основи екологічних знань, зміст понять і термінів екології, екологічні проблеми та їх взаємозв'язок з демографією, діяльністю людини в довкіллі, культурою. Наведено законодавчі акти, щодо раціонального природокористування, забезпечення природоохоронних заходів та відтворення органічного світу природи. Висвітлено напрями діяльності екологічних партій та асоціацій.
Грищинська І. В. Сторінками Червоної книги України: Зникаючи роослини [Текст] : довідник учня/ І.В. Грущинська . – Київ : Освіта, 2005. – 95 с.: іл.
Усі види рослин і тварин, що занесені до Червоної книги, потребують особливої охорони! Книжка допоможе тобі скласти уявлення про перший том Червоної книги України. Ти дізнаєшся про неповторні види рослин, які можуть зникнути назавжди. Вивчай рослини! Їх потрібно добре знати, аби ненароком не знищити останніх представників вимираючих видів.

 Джигирей В. Екологія та охорона навколишнього середовища [Текст] :навч. посіб. / В. Джигирей. — К. :Т-во «Знання», 2000 — 203 с.
Розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу діяльності людини на довкілля. Наводяться структура та зміст природоохоронного законодавства, розкриваються основи взаємодії промислових підприємств із навколишнім середовищем, методи і засоби охорони та раціонального використання землі, водних ресурсів, атмосферного повітрня, методи контролю та стимулювання природоохоронної діяльності.
 Дивосвіт України [Текст]  : шкільний довідник-визначник дикої природи / уклад.О.А. Зайцева. – Харків : ВД «Школа», 2011. – 240 с.: іл.
Книга містить систематизовану, якісно проілюстровану добірку статей про найбільш поширені в Україні та найцікавіші види рослин, грибів, лишайників та тварин. Приділено значну увагу рідкісним видам, народногосподарському значенню та охороні живої природи. Довідник буде цікавим і корисним для школярів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться живою природою.
 Екологія [Текст] : дит. енцикл. / авт.-упоряд. О. Чижевський ; худож. В. Ніколаєв, О. Кардашук, О. Гальдяєва. — К. : Школа, 2005. — 414 с. : іл.- (Я пізнаю світ)
У цьому томі популярної дитячої енциклопедії «Я пізнаю світ» йдеться про єдність людини і природи, розповідається про екологічні катастрофи, які сталися і які можуть статися, якщо люди не виправлять своїх помилок. Читачі здійснять заочну подорож у відомі заповідники, дізнаються, що таке ентомопарк, де знаходиться пташиний зоопарк
  
Залеський І.І. Екологія людини [Текст] : підручник / І. І. Залеський, М. О. Клименко. – Київ: Видавничий центр «Академія»,2005. – 228 с. – (Альма – матер)
У підручнику охарактеризовано взаємозв'язки природи і суспільства, динаміку впливу на людську спільноту космічних, планетарних, локальних природних явищ і процесів, а також наслідки антропогенного втручання у навколишнє середовище. Смисловим ядром видання є розкриття сутності екології людини як науки, що досліджує взаємовплив оболонок планети і людини, біохімію людського організму, можливості самодіагностики, оздоровлення, адаптації до стресогенних чинників і загальний еколого-демографічний стан людства з метою вироблення рекомендацій щодо гармонійного розвитку цивілізації і збереження природи.
Підручник містить практичні роботи, короткий термінологічний словник, які сприятимуть глибшому осмисленню теоретичного матеріалу, виробленню навичок його практичного застосування.
   
Мусієнко, М. М. Екологія [Текст]  : тлумачний словник  / М. М. Мусієнко, В.В.Серебряков, О.В. Брайон. – К. : Либідь, 2004. – 376 с.
У книзі розміщено тлумачення українською та російською мовами більш як 1500 базових термінів і понять із різних галузей сучасної екології.

  Нестерук Ю. Рослинний світ Українських Карпат: Чорногора.Екологічні мандрівки [Текст] : довідник / Ю. Нестерук . – Львів : БаК, 2003. – 520 с.:іл.
У довіднику містяться описи й світлини понад 200 видів і підвидів рослин найвищого масиву Українських Карпат - Чорногори. Характеристика охоплює морфологічні, екологічні та біологічні особливості, поширення в Українських Карпатах і загальний ареал, сучасний стан та перспективи охорони, застосування тощо. Назви таксонів наведені європейськими мовами. Таксономічне місце рослин зазначене згідно із загальноприйнятою у переважній більшості країн Європи політипічною концепцією виду. Описано цікаві екологічні мандрівки Чорногорою
   
       Рудько Г.І. Україна, яку ми втрачаємо [Текст] /  Г.І. Рудько. - Чернівці : Букрек,  2015. -  280 с.: іл.
Людина в результаті своєї нераціональної техногенної діяльності руйнує довкілля, в якому доведеться жити нашим нащадкам. Ця книга є своєрідним застереженням від можливих небезпечних аномалій техногенної діяльності людини. На вагомому науковому матеріалі автор доводить, що при впровадженні стратегії сталого розвитку нашої держави стане можливим забезпечення екологічно збалансованої системи природокористування і збереження екосистем для майбутніх поколінь.
               
Твоя планета Земля [Текст] : Кн. для читання про природу для мол. школярів  / Авт. - упор.: В. О. Мартиненко, В. М. Волощук. - Київ: Інтерпрес ЛТД, 1998. - 352 с. :іл.
 До книги увійшли науково-популярні, прозові та віршовані твори, які мають доповнити знання молодших школярів з природознавства.

Цеханська О. Ф. Україна. Живий світ [Текст]: дитяча енциклопедія  / О. Ф. Цеханська, Д. Г. Стрєлков. - Харків: Ранок, 2007. - 128 с.: іл.
Багата та різноманітна природа України. Рослини надають кожному з її ландшафтів  своєрідності. Її мальовничі гори, квітучі долини, густі ліси і широкі ріки населені цікавими й рідкісними тваринами. Про їхнє життя та звички, про дбайливе ставлення до рідної природи розповідає ця книга. Червогна книга України. Вони чекають на нашу допомогу [Текст ]: довідкове видання / Упорядники О.Ю. Шапаренко,С.О. Шапаренко. -3-тє вид., зі змінами. – Харків : Торсінг плюс, 2009. – 320 с.:іл.
У книзі приведений список видів флори і фауни, занесених до Червоної книги України, їх короткі описи, причини зникання, заходи та законодавчі підстави їх охорони. Трете видання доповнене новітньою інформацією про поширення видів та ін. Окремий розділ присвячений залученню любителів природи до збереження рідкісних видів.

Чуб Н.В. Азбука екології [Текст ]: казкова повість  / Н.В. Чуб . – Харків : Фактор, 2014. – 96 с.: іл. – ( Серія « Енциклопедія для маленьких вундеркіндів»)
Ця добра казкова повість про пригоди ведмежати Мітча і його друга професора Террела навчить маленьких читачів любити і берегти навколишній світ, піклується про тварин і рослини, бути справжніми друзями природи.Немає коментарів:

Дописати коментар